Zapraszamy dzieci i nastolatków, którzy nie ukończyli jeszcze 16 lat, do udziału w konkursie organizowanym przez Toyota Motor Corporation "The 15th Toyota Dream Car Art Contest", którego pierwszym etapem jest konkurs krajowy "Samochód marzeń 2022". Uczestnicy konkursu będą mieli szansę przekonać się, jak ważne są ich marzenia i jak wiele mogą osiągnąć projektując oryginalny i prototypowy pojazd z pomocą swej nieograniczonej wyobraźni.

Archiwum

The 15th Dream Car Art Contest

Temat konkursu The 15th (2022) Toyota Dream Car Art Contest

PRACA KONKURSOWA

FORMAT A3 297 x 420 MM lub 272 x 406 MM
W PIONIE LUB POZIOMIE

PLIK CYFROWY 1-5 MB O ROZDZIELCZOŚCI 300 DPI

Technika wykonania pracy:
  • narysowana lub namalowana kredkami, pastelami, mazakami, markerami, akwarelami, farbami,
  • wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła,
  • plastycznie przedstawiająca wizerunek wymarzonego pojazdu, a także oryginalną koncepcję jego funkcji i zastosowania.
  • Dopuszczalne są kolaże, wydzieranki i wyklejanki pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki.
  • Prace cyfrowe, wykonane przy pomocy technik elektronicznych.
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE:
  • jakiekolwiek formy przestrzenne,
  • prace zbiorowe, wykonane przez kilku autorów,
  • prace przypominające poprzednio nagrodzone i znane dzieła,
  • prace zawierające znaki, symbole i postaci objęte ochroną prawną.

formularz zgłoszeniowy

wymagany do każdej pracy konkursowej
z akceptacją postanowień Regulaminu

Wypełniony we wszystkich punktach Formularz zgłoszeniowy powinien zostać bezpiecznie i trwale przymocowany
(np. przyklejony taśmą) na rewersie pracy konkursowej. Prosimy o nieużywanie zszywaczy dziurawiących awers.
W przypadku prac cyfrowych lub przesłanych drogą elektroniczną, wypełniony i podpisany Formularz jest nieodzowną częścią zgłoszenia konkursowego.

Przyjmowanie prac

OD

15
Grudnia
2021
DO

15
Lutego
2022

Uczestnicy

Kategorie wiekowe

poniżej
8
lat
8-11
lat
12-15
lat

udział w konkursie mogą wziąć osoby zamieszkujące terytorium RP

1

PREMIOWANE MIEJSCA

I-III w każdej kategorii wiekowej
(w sumie 9 zwycięzców)
2

NAGRODY

I miejsce: Samsung Galaxy Tab* T875 256GB LTE
II miejsce: Samsung Galaxy Tab* T575 64GB LTE
III miejsce: Samsung Galaxy Tab* P615 64GB LTE

3

Wyniki

25 lutego 2022 r.

4

Laureaci

przechodzą do II etapu, czyli Konkursu międzynarodowego

Konkurs międzynarodowy w czerwcu 2022 r.

Wycieczka do Japonii dla 26 Laureatów i Najlepszych finalistów
lub
nagroda pieniężna dla 5 Laureatów i ich szkół

Jak zgłosić pracę na Konkurs?

PRZECZYTAJ

uważnie wszystkie
punkty
Regulaminu Konkursu.

WYPEŁNIJ

wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi Formularz zgłoszeniowy*.
* Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych może skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa w Konkursie.

DOŁĄCZ

i przyklej taśmą klejącą wypełniony Formularz zgłoszeniowy do rewersu wykonanej przez siebie pracy plastycznej*.
* W przypadku zgłaszania do Konkursu więcej niż jednej pracy do każdej z nich należy dołączyć osobny Formularz zgłoszeniowy.

ZOSTAW

LUB
w wybranej
stacji dilerskiej Toyoty.
LUB LUB

WYŚLIJ

pocztą lub kurierem
na adres Biura Konkursu:
Biuro Konkursu
„Toyota Dream Car Art Contest”
Toyota Central Europe
Sp. z o.o.
Konstruktorska 5
02-673 Warszawa
LUB

PRZEŚLIJ

elektronicznie wraz z Formularzem zgłoszeniowym na adres: redakcja-kids@toyota-polska.pl lub redakcja-juniors@toyota-polska.pl

Biuro Konkursu przyjmuje prace w terminie 15 grudnia 2021 r. – 15 lutego 2022 r.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy zgłaszać na adres:

redakcja-kids@toyota-polska.pl
lub
redakcja-juniors@toyota-polska.pl

pobierz
Regulamin Konkursu

Nasze sukcesy w dziesięciu edycjach konkursu

2019

Helena Zajdel – Złoto

wycieczka do Japonii

2018

Zuzanna Gajewska - Złoto

wycieczka do Japonii

2017

Maja Górecka - Wyróżnienie

wycieczka do Japonii

2016

Lena Huckaby - Brąz

wycieczka do Japonii

2015

Zuzanna Kozak – Brąz

wycieczka do Japonii

2014

Julia Piszko
Zosia Puszczewicz
Jakub Wyżywniak
Paweł Cech

Finaliści międzynarodowi

2013

Ola Szendzielorz – Brąz
Antek Ruszkiewicz – Srebro

wycieczka do Japonii

Ania Stępień
Kinga Otwiaska
Paulina Kaziród
Janek Gajtkowski

Finaliści międzynarodowi

2012

Ola Szendzielorz
Antek Ruszkiewicz

Finaliści międzynarodowi

2011

Ania Wąsowska
Najlepsza Finalistka

wycieczka do Japonii

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy zgłaszać na adres:
redakcja-kids@toyota-polska.pl
lub
redakcja-juniors@toyota-polska.pl