quick-link
logo

Zapraszamy dzieci i nastolatków, którzy nie ukończyli 16 lat do udziału w konkursie organizowanym przez Toyota Motor Corporation „The 11th Toyota Dream Car Art Contest”, którego pierwszym etapem jest konkurs krajowy „Samochód marzeń 2017”.

Uczestnicy konkursu będą mieli szansę przekonać się, jak ważne są ich marzenia i jak wiele mogą osiągać, projektując oryginalny i prototypowy pojazd z pomocą nieograniczonej wyobraźni.

Archiwum prac z poprzednich lat

Temat konkursu The 11th Toyota Dream Car Art Contest

PRACA KONKURSOWA

format A3 lub 270–300 mm x 420–450 mm

Technika wykonania pracy:
  • narysowana lub namalowana kredkami, pastelami, mazakami, markerami, akwarelami, farbami,
  • wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła,
  • plastycznie przedstawiająca wizerunek wymarzonego pojazdu, a także oryginalną koncepcję jego funkcji i zastosowania.
  • Dopuszczalne są kolaże, wydzieranki i wyklejanki pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki.
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE:
  • prace cyfrowe, wykonane przy pomocy technik elektronicznych,
  • jakiekolwiek formy przestrzenne,
  • prace zbiorowe, wykonane przez kilku autorów,
  • prace przypominające poprzednio nagrodzone i znane dzieła,
  • prace zawierające znaki, symbole i postaci objęte ochroną prawną.

formularz zgłoszeniowy

wymagany do każdej pracy konkursowej
z akceptacją postanowień Regulaminu

Wypełniony we wszystkich punktach Formularz zgłoszeniowy powinien zostać bezpiecznie i trwale przymocowany
(np. przyklejony taśmą) na rewersie pracy konkursowej. Prosimy o nieużywanie zszywaczy dziurawiących awers.

Przyjmowanie prac

OD

15
Grudnia
2016
DO

15
lutego
2017

Uczestnicy

Kategorie wiekowe

poniżej
8
lat
8-11
lat
12-15
lat

udział w konkursie mogą wziąć osoby zamieszkującE terytorium RP

1

PREMIOWANE MIEJSCA

I-III w każdej kategorii wiekowej
(w sumie 9 zwycięzców)
2

NAGRODY

za zajęcie I miejsca - iPad Pro 9.7" 32 GB

za zajęcie II miejsca - iPad Air 2 32 GB

za zajęcie III miejsca - iPod touch 32 GB
3

Wyniki

10 marca 2017 r.
4

Laureaci

przechodzą do II etapu, czyli Konkursu międzynarodowego
5

PREMIOWANE MIEJSCA

Złoto, Srebro, Brąz, Nagroda specjalna, Finalista
6

NAGRODY

za zdobycie złotego, srebrnego i brązowego medalu (w tym Nagrody specjalnej): wycieczka do Japonii w sierpniu 2017 r.
7

WYNIKI

czerwiec 2017 zwycięzcy międzynarodowi zostaną powiadomieni o wygranej przez Biuro Konkursu

PRZECZYTAJ

uważnie wszystkie
punkty
Regulaminu Konkursu.

WYPEŁNIJ

wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi Formularz zgłoszeniowy*.
* Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych może skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa w Konkursie.

DOŁĄCZ

i przyklej taśmą klejącą wypełniony Formularz zgłoszeniowy do rewersu wykonanej przez siebie pracy plastycznej*.
* W przypadku zgłaszania do Konkursu więcej niż jednej pracy do każdej z nich należy dołączyć osobny Formularz zgłoszeniowy.

ZOSTAW LUB

w wybranej
stacji dilerskiej Toyoty.

WYŚLIJ

pocztą lub kurierem
na adres Biura Konkursu:
Biuro Konkursu
„Toyota Dream Car Art Contest”
Toyota Motor Poland
Co. Ltd. sp. z o.o.
Konstruktorska 5
02-673 Warszawa

Biuro Konkursu przyjmuje prace w terminie 15 grudnia 2016 r. - 15 lutego 2017 r.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy zgłaszać na adres:

redakcja-kids@toyota-polska.pl
lub
redakcja-juniors@toyota-polska.pl

pobierz
Regulamin Konkursu
pobierz
Formularz zgłoszeniowy

Nasze sukcesy w sześciu edycjach konkursu

2016

Lena Huckaby - Brąz
wycieczka do Japonii

2015

Zuzanna Kozak – Brąz
wycieczka do Japonii

2014

Julia Piszko
Zosia Puszczewicz
Jakub Wyżywniak
Paweł Cech
Finaliści międzynarodowi

2013

Ola Szendzielorz – Brąz
Antek Ruszkiewicz – Srebro
wycieczka do Japonii

Ania Stępień
Kinga Otwiaska
Paulina Kaziród
Janek GajtkowskiFinaliści międzynarodowi

2012

Ola Szendzielorz
Antek Ruszkiewicz
Finaliści międzynarodowi

2011

Ania Wąsowska
Najlepsza Finalistka
wycieczka do Japonii

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy zgłaszać na adres:
redakcja-kids@toyota-polska.pl
lub
redakcja-juniors@toyota-polska.pl